Program People


Czym jest „Program People”?

Program People to strategiczny meta projekt obejmujący całą naszą firmę: Centralę i Region, na rynkach polskich i zagranicznych.

Jak wskazuje jego nazwa – Program skupia się na Nas, tworzących organizację Marketing Investment Group. Powstał z inicjatywy Zarządu w odpowiedzi na dynamiczny rozwój biznesowy naszej firmy i związany z tym rozwój społeczności MIG. Jako ciągle rozwijająca się organizacja, doświadczająca globalnych zmian w środowisku pracy (skutki pandemii, zmiany w otoczeniu biznesowym), napotykamy na nowe potrzeby związane z organizacją naszej pracy, wzajemnej współpracy i komunikacji. Otrzymaliśmy w tym zakresie wartościowy feedback – zarówno ze strony pracowników jak i dyrektorów. Program People jest naszą odpowiedzią na te potrzeby.

W ramach Programu chcemy przyjrzeć się różnym aspektom funkcjonowania naszej organizacji. Przeanalizujemy, jakie aspekty pracy w MIG są obecnie wyzwaniem i wymagają rewizji i usprawnienia, a które funkcjonują właściwie i należy je dalej rozwijać. Weźmiemy również pod uwagę nowe możliwości jakie daje nam uczestnictwo w globalnej grupie JD oraz uwzględnimy standaryzacje płynące z toczących się w Grupie globalnych projektów HR. Pracując nad nowymi rozwiązaniami zależy nam też na potwierdzeniu mocnych stron MIG lub odkryciu nowych wartości, które przyciągają Was do naszej firmy.
Program został podzielony na kilkanaście podprojektów, a prace nad nim potrwają 2 lata.


Sponsor Programu People: Zarząd MIG
Właściciel Procesu: Agnieszka Tomczyk
Kierownik Projektu: Estera Papuga

KIEROWNIK PROJEKTU "PROGRAM PEOPLE":
Estera Papuga
Kierownik Departamentu HR
BIEŻĄCE PROJEKTY
Projekt Onboarding
Kierownik Projektu: Justyna Szaluś
Koordynator ds. rekrutacji i onboardingu

Cel: Uzgodnienie wspólnego dla całej organizacji procesu onboardingu nowych pracowników. W ramach projektu będziemy definiować na nowo standardy procesu oraz wprowadzać narzędzia, które poprawią efektywność i przyśpieszą proces adaptacji nowego pracownika w naszej firmie.
Start projektu:
23.09.2023
Szacowany czas zakończenia:
04.2024
Projekt Rozwój Pracownika w MIG
Kierownik Projektu: Agnieszka Dziaduś
Koordynator ds. szkoleń i rozwoju

Cel: Ujednolicenie standardów rozwoju pracowników w ścieżce specjalistycznej, liderskiej i managerskiej. Jako rezultat projektu, wszyscy będziemy tak samo rozumieć proces rozwoju, a ścieżki karier – od rekrutacji przez całą obecność pracownika w firmie – będą prezentowane w transparentny sposób.
Start projektu:
23.09.2023
Szacowany czas zakończenia:
05.2024
Projekt Zarządzanie Talentami
Kierownik Projektu: Maria Gierałt
HR Business Partner

Cel: Rozwój talentów mających największy wpływ na realizację celów strategicznych firmy. W czasie projektu będziemy mapować talenty w organizacji, następnie wybranym osobom zaproponujemy udział w Programach Talentowych, które będą wspierać rozwój ich potencjału.
Start projektu:
20.10.2023
Szacowany czas zakończenia:
10.2025
NADCHODZĄCE PROJEKTY
Projekt Komunikacja wewnętrzna MIG jako pracodawcy
Kierownik Projektu: Natalia Maryńczak
HR Business Partner

Cel: Podniesienie zaangażowania pracowników, ich identyfikacji z firmą i zbudowanie grona ambasadorów MIG na zewnątrz organizacji. W czasie projektu wypracujemy standardy komunikacji wewnętrznej i plan ich ujednolicenia, sprawdzimy efektywność kanałów
Start projektu:
05.02.2024
Szacowany czas zakończenia:
07.2024
Projekt Komunikacja zewnętrzna MIG jako pracodawcy
Kierownik Projektu: Paulina Biedrońska-Perek
Starszy Specjalista ds. Employer Branding

Cel: Zwiększenie atrakcyjności MIG jako pracodawcy dzięki wdrożeniu angażującej, atrakcyjnej i spójnej komunikacji dostosowanej do potrzeb obecnych oraz potencjalnych pracowników MIG. Efektem projektu będzie wypracowanie strategii komunikacji zewnętrznej marki pracodawcy MIG.
Start projektu:
05.02.2024
Szacowany czas zakończenia:
07.2024

Dziękujemy Wszystkim z Was, którzy do tej pory zaangażowali się w Program People!

Wasza wiedza, kompetencje, informacje i perspektywy, którymi się podzieliliście są nieocenioną wartością dla rozwoju naszej firmy i realizacji celów programu. Zachęcamy również nowe osoby do dołączenia do kolejnych projektów – różnorodność doświadczeń i perspektyw to gwarancja, że działania podjęte w ramach Programu będą adekwatne i uwzględnią autentyczne potrzeby pracowników.

PROGRAM PEOPLE NEEDS PEOPLE!

Jak możesz się zaangażować?

Możesz uczestniczyć w projekcie w 3 rolach:

jako członek Zespołu Projektowego

jako uczestnik Grupy Fokusowej

jako uczestnik badania ankietowego

Na czym polegają role?

Członek Zespołu Projektowego


Uczestniczy w wybranych lub wszystkich fazach projektu. Pracuje w ramach zadań przydzielonych przez Kierownika Projektu, które realizuje na danym etapie projektu, w uzgodnionym zakresie i terminie. Jako członek Zespołu Projektowego ma największy wpływ na strategiczne decyzje i ostateczne wdrożenie rozwiązań.


Poziom zaangażowania: od 3 do 6 godzin tygodniowo przez cały okres trwania projektu.

Uczestnik Grupy Fokusowej


Jako przedstawiciel pracowników, do których projekt jest adresowany, uczestnik fokusu pracuje w grupie osób, które pod kierunkiem moderatora odpowiadają na pytania, dzielą się swoimi odczuciami i refleksjami na temat rozwiązań zaproponowanych lub opracowanych w projekcie.


Poziom zaangażowania: 1 lub 2 spotkania po 2-3 godziny każde.

Uczestnik badania ankietowegoPoziom zaangażowania: udział w ankiecie (czas trwania: do 1 godziny)

Do udziału w Programie zapraszamy każdego pracownika MIG – bardzo liczymy na Wasze zaangażowanie!

W przypadku dużego zainteresowania konkretnym projektem, udział w nim zaproponujemy ograniczonej liczbie osób, wybranych zgodnie z potrzebami i wymaganiami danego projektu.

Dlaczego warto się zaangażować?

Już niedługo startują nowe projekty – śledźcie aktualności, by nie przegapić okazji do dołączenia!

STAY TUNED