Program People


Czym jest „Program People”?

Program People to strategiczny meta projekt obejmujący całą naszą firmę: Centralę i Region, na rynkach polskich i zagranicznych.

Jak wskazuje jego nazwa – Program skupia się na Nas, tworzących organizację Marketing Investment Group. Powstał z inicjatywy Zarządu w odpowiedzi na dynamiczny rozwój biznesowy naszej firmy i związany z tym rozwój społeczności MIG. Jako ciągle rozwijająca się organizacja, doświadczająca globalnych zmian w środowisku pracy (skutki pandemii, zmiany w otoczeniu biznesowym), napotykamy na nowe potrzeby związane z organizacją naszej pracy, wzajemnej współpracy i komunikacji. Otrzymaliśmy w tym zakresie wartościowy feedback – zarówno ze strony pracowników jak i dyrektorów. Program People jest naszą odpowiedzią na te potrzeby.

W ramach Programu chcemy przyjrzeć się różnym aspektom funkcjonowania naszej organizacji. Przeanalizujemy, jakie aspekty pracy w MIG są obecnie wyzwaniem i wymagają rewizji i usprawnienia, a które funkcjonują właściwie i należy je dalej rozwijać. Weźmiemy również pod uwagę nowe możliwości jakie daje nam uczestnictwo w globalnej grupie JD oraz uwzględnimy standaryzacje płynące z toczących się w Grupie globalnych projektów HR. Pracując nad nowymi rozwiązaniami zależy nam też na potwierdzeniu mocnych stron MIG lub odkryciu nowych wartości, które przyciągają Was do naszej firmy.
Program został podzielony na kilkanaście podprojektów, a prace nad nim potrwają 2 lata.


Sponsor Programu People: Zarząd MIG
Właściciel Procesu: Agnieszka Tomczyk
Kierownik Projektu: Estera Papuga

KIEROWNIK PROJEKTU "PROGRAM PEOPLE":
Estera Papuga
Kierownik Departamentu HR
Projekt Komunikacja wewnętrzna MIG jako pracodawcy
Kierownik Projektu: Natalia Maryńczak
Koordynator ds. Employer Branding

Cel: Podniesienie zaangażowania pracowników, ich identyfikacji z firmą i zbudowanie grona ambasadorów MIG na zewnątrz organizacji. W czasie projektu wypracujemy standardy komunikacji wewnętrznej i plan ich ujednolicenia, sprawdzimy efektywność kanałów komunikacji oraz wypracujemy rozwiązania wspierające naszą wiedzę o tym, jakie działania prowadzi firma i jej pracownicy.
Czas trwania projektu:
lipiec 2023 – luty 2024
Kto może się zaangażować:
każdy pracownik MIG
Formy zaangażowania:
udział w Zespole Projektowym, udział w Grupie Fokusowej, udział w badaniu ankietowym.
Start projektu: 21-25.08.2023
Terminy Grup Fokusowych: daty zostaną podane przez Kierownika Projektu
Projekt Komunikacja zewnętrzna MIG jako pracodawcy
Kierownik Projektu: Paulina Biedrońska-Perek
Starszy Specjalista ds. Employer Branding

Cel: Zwiększenie atrakcyjności MIG jako pracodawcy dzięki wdrożeniu angażującej, atrakcyjnej i spójnej komunikacji dostosowanej do potrzeb obecnych oraz potencjalnych pracowników MIG. Efektem projektu będzie wypracowanie strategii komunikacji zewnętrznej marki pracodawcy MIG.
Czas trwania projektu:
maj 2023 – luty 2024
Kto może się zaangażować:
każdy pracownik MIG
Formy zaangażowania:
udział w Zespole Projektowym, udział w Grupie Fokusowej, udział w badaniu ankietowym.
Start projektu: 21-25.08.2023
Terminy Grup Fokusowych: daty zostaną podane przez Kierownika Projektu
Projekt Onboarding
Kierownik Projektu: Justyna Szaluś
Koordynator ds. rekrutacji i onboardingu

Cel: Uzgodnienie wspólnego dla całej organizacji procesu onboardingu nowych pracowników. W ramach projektu będziemy definiować na nowo standardy procesu oraz wprowadzać narzędzia, które poprawią efektywność i przyśpieszą proces adaptacji nowego pracownika w naszej firmie.
Czas trwania projektu:
lipiec 2023 – marzec 2024
Kto może się zaangażować:
każdy pracownik MIG
Formy zaangażowania:
udział w Zespole Projektowym, udział w Grupie Fokusowej, udział w badaniu ankietowym.
Start projektu: 21-25.08.2023
Terminy Grup Fokusowych: daty zostaną podane przez Kierownika Projektu
Projekt Rozwój Pracownika w MIG
Kierownik Projektu: Agnieszka Dziaduś
Koordynator ds. szkoleń i rozwoju

Cel: Ujednolicenie standardów rozwoju pracowników w ścieżce specjalistycznej, liderskiej i managerskiej. Jako rezultat projektu, wszyscy będziemy tak samo rozumieć proces rozwoju, a ścieżki karier – od rekrutacji przez całą obecność pracownika w firmie – będą prezentowane w transparentny sposób.
Czas trwania projektu:
marzec 2023 – luty 2024
Kto może się zaangażować:
każdy pracownik MIG
Formy zaangażowania:
udział w Zespole Projektowym, udział w Grupie Fokusowej, udział w badaniu ankietowym.
Start projektu: 21-25.08.2023
Terminy Grup Fokusowych: daty zostaną podane przez Kierownika Projektu
Projekt Zarządzanie Talentami
Kierownik Projektu: Maria Gierałt
HR Business Partner

Cel: Rozwój talentów mających największy wpływ na realizację celów strategicznych firmy. W ramach projektu będziemy mapować talenty w organizacji, następnie wybranym osobom zaproponujemy udział w Programach Talentowych, które będą wspierać rozwój ich potencjału.
Czas trwania projektu:
lipiec 2023 – grudzień 2024
Kto może się zaangażować:
Kadra kierownicza z Centrali i Regionu
Formy zaangażowania:
udział w Zespole Projektowym, udział w Grupie Fokusowej, udział w badaniu ankietowym.
Start projektu: 21-25.08.2023
Terminy Grup Fokusowych: daty zostaną podane przez Kierownika Projektu

Jak możesz się zaangażować?

Możesz uczestniczyć w projekcie w 3 rolach:

jako członek Zespołu Projektowego

jako uczestnik Grupy Fokusowej

jako uczestnik badania ankietowego

Na czym polegają role?

Członek Zespołu Projektowego


Uczestniczy w wybranych lub wszystkich fazach projektu. Pracuje w ramach zadań przydzielonych przez Kierownika Projektu, które realizuje na danym etapie projektu, w uzgodnionym zakresie i terminie. Jako członek Zespołu Projektowego ma największy wpływ na strategiczne decyzje i ostateczne wdrożenie rozwiązań.


Poziom zaangażowania: od 3 do 6 godzin tygodniowo przez cały okres trwania projektu.

Uczestnik Grupy Fokusowej


Jako przedstawiciel pracowników, do których projekt jest adresowany, uczestnik fokusu pracuje w grupie osób, które pod kierunkiem moderatora odpowiadają na pytania, dzielą się swoimi odczuciami i refleksjami na temat rozwiązań zaproponowanych lub opracowanych w projekcie.


Poziom zaangażowania: 1 lub 2 spotkania po 2-3 godziny każde.

Uczestnik badania ankietowegoPoziom zaangażowania: udział w ankiecie (czas trwania: do 1 godziny)

Do udziału w Programie zapraszamy każdego pracownika MIG – bardzo liczymy na Wasze zaangażowanie!

W przypadku dużego zainteresowania konkretnym projektem, udział w nim zaproponujemy ograniczonej liczbie osób, wybranych zgodnie z potrzebami i wymaganiami danego projektu.

Dlaczego warto się zaangażować?

Który projekt wybrać?

To zależy od Ciebie! Najlepiej, gdy przy wyborze będziesz kierować się swoimi zainteresowaniami i kompetencjami.
Nie wiesz na jaki projekt się zdecydować? Wypełnij nasz SPECJALNY QUIZ i otrzymaj podpowiedź, który z nich może być dla Ciebie odpowiedni

Jak się zaangażować?

• Zastanów się, do którego z projektów możesz wnieść największy wkład
• Wybierz projekt - możesz wziąć udział maksymalnie w dwóch
• Wypełnij ANKIETĘ ZGŁOSZENIOWĄ

Czekamy na Wasze zgłoszenia do 8 sierpnia!