Kontakt

NAZWA FIRMY:

IMIĘ I NAZWISKO*:

E-MAIL*:

TELEFON:

MIASTO:

WOJEWÓDZTWO:

TEMAT WIADOMOŚCI:

TREŚĆ WIADOMOŚCI:

Informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych podanych w formularzu znajdują się w Polityce prywatności

Marketing Investment Group s.a.

siedziba rejestrowa:
os. Dywizjonu 303 paw. 1,
31-871 Kraków
NIP 675-11-87-580

KRS 0000521685 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
Kapitał Zakładowy 3 621 529,50 PLN Kapitał Wpłacony 3 621 529,50 PLN
Adres korespondencyjny:
CLOUDBOX
ul. Prof. Michała Życzkowskiego 10,
31-864 Kraków
tel. +48 12 681-84-01
fax: +48 12 681-84-00