Kontakt

  NAZWA FIRMY:

  IMIĘ I NAZWISKO*:

  E-MAIL*:

  TELEFON:

  MIASTO:

  WOJEWÓDZTWO:

  TEMAT WIADOMOŚCI:

  TREŚĆ WIADOMOŚCI:

  Informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych podanych w formularzu znajdują się w Polityce prywatności

  Marketing Investment Group s.a.

  siedziba rejestrowa:
  os. Dywizjonu 303 paw. 1,
  31-871 Kraków
  NIP 675-11-87-580

  KRS 0000521685 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
  Kapitał Zakładowy 3 621 529,50 PLN Kapitał Wpłacony 3 621 529,50 PLN
  Adres korespondencyjny:
  CLOUDBOX
  ul. Prof. Michała Życzkowskiego 10,
  31-864 Kraków
  tel. +48 12 681-84-01
  fax: +48 12 681-84-00