Kontakt

  NAZWA FIRMY:

  IMIĘ I NAZWISKO*:

  E-MAIL*:

  TELEFON:

  MIASTO:

  WOJEWÓDZTWO:

  TEMAT WIADOMOŚCI:

  TREŚĆ WIADOMOŚCI:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych, wskazanych powyżej, w celu realizacji przesłanego zapytania celem wykorzystania do ewentualnego późniejszego kontaktu.

  Administratorem danych osobowych jest Marketing Investment Group S.A. z siedzibą w Krakowie (31-871), os. Dywizjonu 303 paw. 1, udostępnione powyżej dane będą przetwarzane w celu realizacji zapytania, kontaktu oraz ewentualnie marketingu bezpośredniego. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane poprzez formularz kontaktowy. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda. Każdy ma prawo do wycofania zgody (bez wpływu na legalność dotychczasowego przetwarzania), żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. [Pełna treść klauzuli informacyjnej w Polityce Prywatności]

  Marketing Investment Group s.a.

  siedziba rejestrowa:
  os. Dywizjonu 303 paw. 1,
  31-871 Kraków
  NIP 675-11-87-580

  KRS 0000521685 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
  Kapitał Zakładowy 3 621 529,50 PLN Kapitał Wpłacony 3 621 529,50 PLN
  Adres korespondencyjny:
  CLOUDBOX
  ul. Prof. Michała Życzkowskiego 10,
  31-864 Kraków
  tel. +48 12 681-84-01
  fax: +48 12 681-84-00