Get funds for projects that counts
•  MIG FUNDS •  MIG FUNDS •  MIG FUNDS •  MIG FUNDS •  MIG FUNDS •  MIG FUNDS •  MIG FUNDS •  MIG FUNDS
•  MIG FUNDS •  MIG FUNDS •  MIG FUNDS •  MIG FUNDS •  MIG FUNDS •  MIG FUNDS •  MIG FUNDS •  MIG FUNDS
Arrow facing down

Czas na Wasz głos!
Macie możliwość wyboru jednego projektu, który zostanie zrealizowany w ramach MIG FUNDS!

Podczas obrad członkowie komisji wyselekcjonowali 3 propozycje - poniżej znajdziecie ich opisy. Projekty są skierowane do pracowników z 13 sklepów MIG wszystkich strumieni (Sizeer, 50style, Symbiosis i Timberland) w Krakowie i Modlniczce.

#MIGFUNDS

1. Team Bulding – budowanie zespołu poprzez grę miejską

Celem przedstawionego pomysłu jest zwiększenie integracji i wzmocnienie więzi wśród pracowników sklepów. Wszyscy Doradcy Klienta, Kierownicy Sklepu, Koordynatorzy i Zastępcy będą mogli wziąć udział w grze miejskiej Misja Leonardo. Uczestnicy będą podzieleni na mniejsze zespoły, których celem będzie rozwiązywanie kolejnych zagadek i wyzwań. Gra obejmuje udział aktorów, informatorów, escape room i wiele więcej.
Gra miejska Misja Leonardo zakończy się odnalezieniem skarbu i spotkaniem wszystkich uczestników.

Termin realizacji: do ustalenia (jedna z niedziel niehandlowych)

2. Event szkoleniowo – integracyjny

Propozycja jest skierowana do Kierowników i Zastępców Kierowników, którzy będą mieli możliwość wzięcia udziału w szkoleniu w siedzibie firmy przy ulicy Życzkowskiego 10. Celem będzie zdobycie kompetencji i doprecyzowanie wiedzy. Szkolenia będą obejmowały 3 obszary:

Szkolenie będzie podzielone na dwa dni tak, aby nie kolidowało w pracy osób zarządzających sklepami. Każdy z Kierowników i Zastępców będzie miał możliwość uczestniczenia w jednym dniu szkoleniowym w godzinach pracy. Szkolenia w każdym dniu będą takie same. W trakcie lub po szkoleniu uczestnicy otrzymają możliwość integracji przy wspólnym obiedzie.

Termin realizacji: data do ustalenia

3. Event integracyjny

Głównym celem jest integracja i zbudowanie więzi pomiędzy wszystkimi pracownikami sklepów w regionie. Wydarzenie obejmuje grę w kręgle oraz obiad/kolację. Pracownicy zostaną podzieleni na 3 lub 4 grupy i będą wymieszani w taki sposób, aby każdy z uczestników mógł poznać osoby z różnych strumieni i sklepów.

Termin realizacji: data do ustalenia

MIG FUNDS

Głosowanie

Oddaj głos w dogrywce tutaj na jeden z dwóch projektów.
Głosowanie potrwa do 24.11.2023.

Realizacja

Po głosowaniu i oficjalnym ogłoszeniu wyników nastąpi realizacja projektu przy ścisłym wsparciu HR.

•  MIG FUNDS •  MIG FUNDS •  MIG FUNDS •  MIG FUNDS •  MIG FUNDS •  MIG FUNDS •  MIG FUNDS •  MIG FUNDS
•  MIG FUNDS •  MIG FUNDS •  MIG FUNDS •  MIG FUNDS •  MIG FUNDS •  MIG FUNDS •  MIG FUNDS •  MIG FUNDS