Our brands

Sklepy

W PONAD 400 RETAIL OUTLETS

JD, SIZEER, 50 STYLE, TIMBERLAND,
SYMBIOSIS, UMBRO

Find your shop

THE COMPANY IS US...

THE CREATORS OF THE

SUCCESSFUL BUSINESSES ARE PEOPLE

IF YOU ARE INTERESTED IN FASHION AND SPORTS,
YOU HAVE A LOT OF ENERGY - THIS JOB IS FOR YOU.

Apply

Marketing Investment Group s.a.

siedziba rejestrowa:
os. Dywizjonu 303 paw. 1,
31-871 Kraków
NIP 675-11-87-580

KRS 0000521685 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
Kapitał Zakładowy 3 621 529,50 PLN Kapitał Wpłacony 3 621 529,50 PLN
Mailing address
CLOUDBOX
ul. Prof. Michała Życzkowskiego 10,
31-864 Kraków
tel. +48 12 681-84-01
fax: +48 12 681-84-00