Contact Us

  COMPANY NAME:

  NAME AND SURNAME*:

  EMAIL*:

  TELEPHONE:

  CITY:

  SUBJECT:

  YOUR MESSAGE:

  Information on personal data divided into formulas for use in Privacy Policy

  Marketing Investment Group s.a.

  siedziba rejestrowa:
  os. Dywizjonu 303 paw. 1,
  31-871 Kraków
  NIP 675-11-87-580

  KRS 0000521685 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
  Kapitał Zakładowy 3 621 529,50 PLN Kapitał Wpłacony 3 621 529,50 PLN
  Mailing address
  CLOUDBOX
  ul. Prof. Michała Życzkowskiego 10,
  31-864 Kraków
  tel. +48 12 681-84-01
  fax: +48 12 681-84-00