MARKETING INVESTMENT GROUP

THE PASSION AND INDIVIDUALISM

Read more

Contact Us

COMPANY NAME:

NAME AND SURNAME*:

EMAIL*:

TELEPHONE:

CITY:

SUBJECT:

YOUR MESSAGE:

Information on personal data divided into formulas for use in Privacy Policy

Marketing Investment Group s.a.

siedziba rejestrowa:
os. Dywizjonu 303 paw. 1,
31-871 Kraków
NIP 675-11-87-580

KRS 0000521685 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
Kapitał Zakładowy 3 621 529,50 PLN Kapitał Wpłacony 3 621 529,50 PLN
Mailing address
CLOUDBOX
ul. Prof. Michała Życzkowskiego 10,
31-864 Kraków
tel. +48 12 681-84-01
fax: +48 12 681-84-00