Kontakt

NAZWA FIRMY:

IMIĘ I NAZWISKO*:

E-MAIL*:

TELEFON:

MIASTO:

WOJEWÓDZTWO:

TEMAT WIADOMOŚCI:

TREŚĆ WIADOMOŚCI:

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Marketing Investment Group S.A. z siedzibą w Krakowie (31-871) przy os. Dywizjonu 303, Paw. 1., adres e-mail: ODO@miggroup.com, nr tel.: +48 12 681 84 01. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne celem podjęcia kontaktu i otrzymania odpowiedzi. Podstawą przetwarzania przekazanych danych jest uzasadniony interes administratora w postaci konieczności udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytania. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu. Część działań koniecznych do sformułowania odpowiedzi może zostać powierzona podwykonawcom, przy czym zostaną im udostępnione dane osobowe jedynie w takim zakresie, który jest konieczny ze względu na cel powierzenia. Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez administratora w celach zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Dane osobowe będą usuwane po udzieleniu odpowiedzi, z wyjątkiem wiadomości mogących ujawnić potencjalne wzajemne roszczenia. W takim przypadku dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Marketing Investment Group s.a.

os. Dywizjonu 303 paw. 1,
31-871 Kraków
Adres korespondencyjny:
ul. Jana Dekerta 18,
30-703 Kraków
tel. +48 12 681-84-01
fax: +48 12 681-84-00